Studia Warszawa

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek jakim jest bezpieczeństwo wewnętrzne to właściwy wybór dla ludzi z pasją. Studiowanie kierunku, który sprawia radość, wzbudza nasze zaangażowanie pozwoli nam chętnie uczęszczać na zajęcia. Osoby szczególnie zainteresowane kryminologią oraz kryminalistyką, a więc sprawami bezpośrednio związanymi z zabójstwami poszerzą swoją wiedzę o wiele ciekawych kwestii.
Decydując się na tego typu studia konieczne jest zainteresowanie zarówno tematami związanymi z prawem jak i szeroką rozumianą psychologią. Rozmowy z potencjalnymi mordercami z pewnością nie należą do łatwych, dlatego kierunek ten wymaga naszego dużego zainteresowania. Studia I stopnia w ramach specjalności kryminologia i kryminalistyka to duża dawka praktycznej wiedzy. Zajęcia na strzelnicy, kurs pierwszej pomocy bądź forma zajęć przy współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym to przykłady, które są realizowane w ramach tej oferty studiów.


Kryminologia


Czym kierują się osoby dokonujące brutalne zabójstwa? Jakie czynniki społeczne wpływają na podejmowanie tak drastycznych kroków? Czy społeczeństwo mogło w jakikolwiek sposób zapobiec danemu przestępstwu? Czy dana zbrodnia miała bardzo negatywne skutki? Kryminologia to zakres działań dążących do znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania.

Studia Warszawa

Dodatkowo ważna jest wiedza w zakresie zwalczania potencjalnych ruchów przestępczych. Obserwacja podejrzanych zjawisk, analizowanie ich w oparciu o nowoczesne udogodnienia techniki.
Studia na tym kierunku to zapoznawanie się również z przestępczością związaną z narkotykami, handlu kobietami bądź ofiarami cyber przestępczości. Miejsca, gdzie istnieje zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku to chociażby policja, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, służba więzienna bądź służby specjalne. Jeśli zaś marzysz o pracy w firmie ochroniarskiej bądź detektywistycznej studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne również mogą być właściwą ścieżką kształcenia się w tym kierunku.


Kryminalistyka


Jest to określenie ściśle powiązane z kryminologią, jednak dotyczy nie tyle teorii co praktyki. Osoba zajmująca się tym zagadnieniem ma na celu zebranie odpowiednich dowodów, przeprowadzenie rekonstrukcji zdarzeń oraz zabezpieczenie miejsca przestępstwa wraz z zebranymi dowodami.
Każde przestępstwo w celu wytypowania potencjalnego sprawcy wymaga dokładnej analizy opartej na wielu materiałach dowodowych. Czynności operacyjno – rozpoznawcze, które za zadanie mają wytypowanie winnego mogą wykorzystywać szereg nowoczesnych narzędzi takich jak chociażby analizatory głosu. Technika wykorzystywana przez potencjalnych przestępców zmienia się wraz z rozwojem techniki. Dlatego bardzo ważne jest, aby osoby zajmujące się prowadzeniem śledztw były zawsze bardzo dobrze zapoznane z najnowszymi narzędziami, związanymi z kryminalistyką.

Może Ci się również spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne artykuły