Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – o czym należy pamiętać

Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego to niezwykle istotny dokument, którego posiadanie w większości obiektów wynika bezpośrednio z postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z 2010 r.). Niestety zdarza się, że właściciele firm nie są świadomi takiego obowiązku, ryzykując tym samym nie tylko karami, lecz również zdrowiem i życiem osób przebywających na terenie obiektu. Czym jest dokument IBP, jaką spełnia rolę i czy zawsze należy go posiadać? W dzisiejszym artykule udzielimy odpowiedzi na te pytania.

Czym jest dokument IBP?

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego to zestaw informacji dotyczących m.in. procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego, umiejscowienia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, oraz dróg ewakuacyjnych. Z punktu widzenia osób przebywających na terenie obiektu spełnia zatem funkcję prewencyjną.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Z kolei w przypadku konieczności przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, dokument ten umożliwia szybki wgląd w informacje dotyczące charakterystyki obiektu, umiejscowienia wyłączników m.in. prądu i gazu, a także ilości osób znajdujących się na terenie budynku.

Kiedy występuje obowiązek posiadania dokumentu IBP?

Obowiązek posiadania dokumentu, jakim jest Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach budynków lub ich części, które stanowią odrębną strefę pożarową. Najczęściej wymóg ten dotyczy obiektów użyteczności publicznej, hal produkcyjnych i magazynowych, inwentarskich oraz budynków zamieszkania zbiorowego.

Kiedy dokument IBP nie jest wymagany?

Istnieje kilka wyjątków, kiedy to nie istnieje obowiązek posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego. Mowa tutaj o obiektach, w których nie występuje strefa wybuchu. Najczęściej zwolnienie uzależnione jest jednak od kubatury brutto budynku:

  • gdy nie przekracza 1000 m3 dla budynku lub jego części będącą odrębną strefą pożarową
  • dla budynków inwentarskich wartość graniczna wynosi 1500 m3
  • dla obiektów niebędących budynkami, kubatura brutto nie może przekraczać 1000 m3

Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego opracowywana jest najczęściej dla obiektów, które takiego dokumentu nie posiadają; obiektów na etapie budowy już na etapie projektowania oraz budynków, w których nastąpiła zmiana sposobu użytkowania, przebudowa lub zmiana procesów technologicznych, która wpływa na konieczność zastosowania np. nowych sposobów ochrony przeciwpożarowej.

Może Ci się również spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne artykuły