Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – o czym należy pamiętać

Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego to niezwykle istotny dokument, którego posiadanie w większości obiektów wynika bezpośrednio z postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z 2010 r.). Niestety zdarza się, że właściciele firm nie są świadomi takiego obowiązku, ryzykując tym samym nie tylko karami, lecz również zdrowiem i życiem osób przebywających na terenie obiektu. Czym jest dokument IBP, jaką spełnia rolę i czy zawsze należy go posiadać? W dzisiejszym artykule udzielimy odpowiedzi na te pytania.

Czym jest dokument IBP?

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego to zestaw informacji dotyczących m.in. procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego, umiejscowienia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, oraz dróg ewakuacyjnych. Z punktu widzenia osób przebywających na terenie obiektu spełnia zatem funkcję prewencyjną.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Z kolei w przypadku konieczności przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, dokument ten umożliwia szybki wgląd w informacje dotyczące charakterystyki obiektu, umiejscowienia wyłączników m.in. prądu i gazu, a także ilości osób znajdujących się na terenie budynku.

Kiedy występuje obowiązek posiadania dokumentu IBP?

Obowiązek posiadania dokumentu, jakim jest Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach budynków lub ich części, które stanowią odrębną strefę pożarową. Najczęściej wymóg ten dotyczy obiektów użyteczności publicznej, hal produkcyjnych i magazynowych, inwentarskich oraz budynków zamieszkania zbiorowego.

Kiedy dokument IBP nie jest wymagany?

Istnieje kilka wyjątków, kiedy to nie istnieje obowiązek posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego. Mowa tutaj o obiektach, w których nie występuje strefa wybuchu. Najczęściej zwolnienie uzależnione jest jednak od kubatury brutto budynku:

  • gdy nie przekracza 1000 m3 dla budynku lub jego części będącą odrębną strefą pożarową
  • dla budynków inwentarskich wartość graniczna wynosi 1500 m3
  • dla obiektów niebędących budynkami, kubatura brutto nie może przekraczać 1000 m3

Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego opracowywana jest najczęściej dla obiektów, które takiego dokumentu nie posiadają; obiektów na etapie budowy już na etapie projektowania oraz budynków, w których nastąpiła zmiana sposobu użytkowania, przebudowa lub zmiana procesów technologicznych, która wpływa na konieczność zastosowania np. nowych sposobów ochrony przeciwpożarowej.

Może Ci się również spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne artykuły