Jakie są koszty kredytu hipotecznego?

Istnieje kilka rzeczy składających się na koszty kredytu hipotecznego. Warto je znać przed zdecydowaniem się na podpisanie umowy kredytowej.

Oprocentowanie

Głównym kosztem jest oprocentowanie kredytu hipotecznego. Im jest ono wyższe, tym więcej trzeba będzie zapłacić za pożyczkę. Jest ono uzależnione od stawki WIBOR czyli wartości pieniądza na rynku międzybankowym. Stawka ta z kolei jest efektem obniżania i podwyższania się głównych stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Marża bankowa

Do oprocentowania dodawana jest różnie marża, którą bank samodzielnie wyznacza. Może się ona różnić w zależności od instytucji i jest związana z ryzykiem, jakie bank ponosi za udzielenie kredytu, a także kosztów prowadzenia działalności kredytowej.

Koszty dodatkowe

Ponadto bank nalicza również koszty dodatkowe do kredytu. Są nimi różnego rodzaju prowizje i ubezpieczenia, które mogą znacznie zwiększyć całkowity koszt kredytu hipotecznego. Ich przykładem są prowizja od założenia i prowadzenia rachunku bankowego, prowizja od wydłużenia okresu kredytowania, od wcześniejszej spłaty zobowiązania, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czy też obowiązkowe dla każdego banku ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych.

Podsumowując można powiedzieć, że oprocentowanie kredytu hipotecznego nie jest jego jedynym kosztem. Do niego dolicza się również marżę bankową, a także różnego rodzaju koszty dodatkowe, których wysokość różni się w zależności od instytucji.

Może Ci się również spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne artykuły