Jak być dobrym szefem?

Bycie dobrym szefem wcale nie jest takie proste jak wielu może się wydawać. Tu potrzebne są odpowiednie cechy charakteru. Jest jednak kilka zasad, których przestrzeganie sprawi, iż przełożony będzie mógł liczyć na szacunek swoich pracowników. Sprawiedliwy system premiowy Jeśli szef chciałby być szanowany przez swoich podwładnych po przede wszystkim sam musi szanować swoich pracowników. Objawiać