Weryfikacja dokumentacji technicznej

Kto dokonuje weryfikacji dokumentacji technicznej?

Odgrywa ona olbrzymią rolę w zakresie bezpieczeństwa obiektu budowlanego. Dokumentacja techniczna budynku stanowi bowiem zbiór informacji dotyczących zastosowanych rozwiązań wpływających na tzw. bezpieczeństwo procesowe oraz wybuchowe. Zarządca obiektu zobligowany jest do przetrzymywania dokumentacji oraz jej aktualizacji. Do kogo z kolei należy ważny obowiązek, jakim jest weryfikacja dokumentacji technicznej? Sprawdźmy.

Czym jest i czego dotyczy dokumentacja techniczna?

Dokumentacja techniczna stanowi zbiór informacji dotyczących procesu oraz jego przepływu, a także rozwiązań chroniących przed zagrożeniem wybuchowym. Są to najistotniejsze elementy, które znajdują się w tych dokumentach. Zgodnie z obowiązującym prawem, musi się nich także znaleźć rysunek, który obrazuje dokładny przebieg rur, przyrządów i rozwiązań dotyczących układu elektrycznego, informacje dotyczące możliwych zagrożeń oraz zastosowanych systemów awaryjnych i sposobów ich działania. Dokumentacja może posiadać także materiały dodatkowe, o charakterze uzupełniającym, które różnią się w zależności od typu obiektu i jego przeznaczenia. Mogą to być informacje dotyczące np. zastosowanych rozwiązań energooszczędnych czy wykorzystanych materiałów budowlanych.

Weryfikacja dokumentacji technicznej

Aktualność – istotny element

Jednym z najważniejszych aspektów dotyczących przechowywania dokumentacji technicznej budynku jest jej aktualność. Zarządca obiektu zobligowany jest do ciągłego odnawiania dokumentacji, czyli procesu, który uwzględni wszystkie zachodzące zmiany. Zamiar dokonania jakichkolwiek czynności ingerujących w proces i zainstalowane systemy, musi być poprzedzony aktualizację i weryfikacją dokumentacji.

Weryfikacja dokumentacji technicznej – kto jej dokonuje?

Zadaniem, jakie ma spełnić weryfikacja dokumentacji technicznej, jest przede wszystkim ustalenie poprawności zgromadzonych danych zarówno ze stanem faktycznym, jak i kartograficznymi ich przedstawieniem. Potwierdzenie poprawności informacji skutkuje naniesieniem zmian do rejestru publicznego. Weryfikację poprawności dokumentacji technicznej przeprowadza Służba Geodezyjna i Kartograficzna. Proces ten może przeprowadzić każdy pracownik tego organu. Nie istnieją żadne restrykcyjne przepisy, które nakładałby konkretne wytyczne dla osoby, która mogłaby dokonać weryfikacji. Jak zostało powiedziane, odpowiedzialnością za weryfikację dokumentacji technicznej obłożony jest SGiK. Władze organu mogą wskazać dowolnego pracownika, który proces przeprowadzi. Zatem, jedyną kompetencją są uprawnienia do wykonywania zawodu w obrębie geodezji-kartografii.

Może Ci się również spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne artykuły