Jaka umowa w pracy jest najlepsza?

Szukając pracy każdy z nas zastanawia się, jaką formę umowy z pracodawcą wybrać. Wpływa na to kilka aspektów, z których najważniejszy to charakter wykonywanych zajęć.

Umowa o pracę

Wśród najczęściej pojawiających się w ogłoszeniach o pracę są: umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło. Najkorzystniejsza jest oczywiście umowa o pracę, zawarta na podstawie Kodeksu Pracy. Mamy wtedy zagwarantowane podstawowe prawa pracownicze, takie jak:

  • prawo do comiesięcznego wynagrodzenia,
  • minimalne wynagrodzenie,
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • zasiłki w razie choroby lub macierzyństwa,
  • urlopy wypoczynkowe,
  • dodatkowe wypłaty, np. nagród jubileuszowych, odpraw,
  • ochrona przed rozwiązaniem umowy (okres wypowiedzenia),
  • ochrona czasu pracy,
  • możliwość skorzystania z uprawnień emerytalno-rentowych, itp.

Umowa o pracę obowiązuje wtedy, gdy wykonujemy czynności zawodowe w określonym miejscu, czasie i pod nadzorem. Każda inna umowa o tych cechach powoduje uznanie jej za umowę o pracę, co ma niebagatelne znaczenie przy rozwiązywaniu sporów z pracodawcą.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Umowy te są mniej popularne. Zawierane są na podstawie Kodeksu Cywilnego. Umowa zlecenie polega na systematycznym wykonywaniu czynności, również poza miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy. Nie jest tu ważny efekt, lecz staranne działanie. Umowa zlecenie nie zawsze podlega oskładkowaniu ZUS. Co ważne wprowadzono minimalne wynagrodzenie, jak przy umowach o pracę. Możliwa jest też wypłata zasiłków chorobowych.

Umowa o dzieło jest jeszcze mniej korzystna, ze względu na niepodleganie składkom ZUS chyba, że umowa jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Umowa o dzieło polega na konkretnym, pozytywnym wyniku pracy, którym jest dzieło, np. projekt domu czy namalowany obraz.

Może Ci się również spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne artykuły